Publikace

Článek zdůrazňuje kvality vítězného projektu – rodinného domu stavěného svépomocí - v době hledání nových hodnot.Odpovídá na otázku kde bude ležet těžiště architektury v době, která přijde po období „spotřebních žní“. Architektura dokáže odpovídat na stále složitější sociální témata, na nové stavebně technologické možnosti nekomplikovaně, prostěji, levněji.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten