Publikace

Velký představitel české a slovenské moderny: Adolf Benš (1894-1982) – život a dílo architekta, pedagoga.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Monografie „Velký představitel české a slovenské moderny: Adolf Benš (1894-1982) – život a dílo architekta, pedagoga historika architektury a znalce české avantgardy Vladimíra Šlapety hodnotí život a dílo Adolfa Benše (1894-1982), přináší dokumenty, přehled projektů a realizací, seznamy žáků/frekventantů, bibliografii.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten