Publikace

Praha: Skanzen, anebo dynamicky rostoucí a žijící metropole? Zamyšlení nad metropolitním plánem.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Polemická studie O. Ševčíka a O. Beneše reaguje na diskusi k dokumentu „Duch plánu, tedy deset základních tezí k obrazu města Prahy“, formuluje hrozby, rizika i perspektivy vývoje metropole – Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten