S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Současná architektura a člověk z pohledu fenomenologie v podání Zlatého řezu

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Monotématické číslo „Zlatého řezu" (č. 36) je věnováno tématu „architektura a člověk“ na počátku XXI. století. Architektura je interpretována z pohledu fenomenologie. Dále obsahuje dialogy s českými architekty O. Císlerem, J. Stempelem, jejich „konfesi“ jako architektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten