Publikace

Protektorátní Praha pod diktátem nacistického urbanismu

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., prof. Ing. arch. Michal Kohout

Publikace „Protektorátní Praha jako německé město“ od Jiřího Hořejše přináší podrobnou až vyčerpávající deskripci architektury a urbanismu protektorátní Prahy, z níž se mělo stát německé město. Podrobně popisuje záměry, destrukce staveb, realizované stavby v Praze a okolí, aktéry (podíl na plánech a poválečné osudy německých a českých architektů a urbanistů), způsob práce institucí (mj. Plánovací komise pro hlavní město Prahu).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten