Publikace

Charakteristika základních fází recepce architektury

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Recepce architektury jako hodnotící argumentace a jako výměna názorů odborníků a veřejnosti; recepce jako výměna názorů a trh; tři fáze recepce architektonického díla:1. nominace, 2. akceptace – druhá fáze, kdy se stavba stává objektem širokého veřejného zájmu, módní a třetí- kritická fáze, v níž se odkrývají doposud skryté kanonické hodnoty; slabost a síla veřejného prostoru z hlediska hodnocení staveb v České republice. 5 tezí k slabosti i síle veřejného prostoru v současné české demokratické společnosti a jeho vlivu na produkci a recepci architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten