S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Charakteristika základních fází recepce architektury

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Recepce architektury jako hodnotící argumentace a jako výměna názorů odborníků a veřejnosti; recepce jako výměna názorů a trh; tři fáze recepce architektonického díla:1. nominace, 2. akceptace – druhá fáze, kdy se stavba stává objektem širokého veřejného zájmu, módní a třetí- kritická fáze, v níž se odkrývají doposud skryté kanonické hodnoty; slabost a síla veřejného prostoru z hlediska hodnocení staveb v České republice. 5 tezí k slabosti i síle veřejného prostoru v současné české demokratické společnosti a jeho vlivu na produkci a recepci architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten