S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Dialogy se současnými americkými architekty

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Publikace volně navazuje na knihu Oxymorón& pleonasmus. Texty kritické a projektivní teorie architektury (2011, Zlatý řez). Obsahuje dvanáct dialogů s představiteli univerzitní scény a architektonické teorie v USA, mj. K. Framptonem, M. Haysem, M. Wigleym, neofeministkami v oboru teorie a historie architektury Mary McLeod, Beatriz Colominou, dále M. Speaksem, R. Somolem, S. Lavin a dalšími osobnostmi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten