Publikace

Publikace volně navazuje na knihu Oxymorón& pleonasmus. Texty kritické a projektivní teorie architektury (2011, Zlatý řez). Obsahuje dvanáct dialogů s představiteli univerzitní scény a architektonické teorie v USA, mj. K. Framptonem, M. Haysem, M. Wigleym, neofeministkami v oboru teorie a historie architektury Mary McLeod, Beatriz Colominou, dále M. Speaksem, R. Somolem, S. Lavin a dalšími osobnostmi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten