S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Fenomén „Karel Prager“ v zrcadle doby a současnosti

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Spory o osobnost, spory o dílo a projekty „československého“ architekta Karla Pragera zasahují do současnosti. Prager byl nejen účastník doby, on ji stavbami spoluutvářel, nebyl epigonem, ale iniciátorem, prosazoval moderní technologie. Výkonný komplexní architektonický projekční ústav spolupracující s umělci. V jeho díle se domýšlely trendy evropské architektury a urbanismu. Byl to architekt evropského významu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten