Publikace

Oxymorón & pleonasmus II. Nad rozhovory s americkými architekty čili o reflexi současné situace v architektuře

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Publikace volně navazuje na knihu Oxymorón& pleonasmus. Texty kritické a projektivní teorie architektury (2011, Zlatý řez). Dialogy začínají uvedením základních dat, seznamují s životní dráhou architekta/architektky, spektrum otázek zahrnuje praxi a teorii architektury, výuku architektury, vztah politiky a architektury, architekturu a nástup nových technologií atd. Publikace obsahuje dvanáct dialogů s představiteli univerzitní scény a architektonické teorie v USA, mj. K. Framptonem, M. Haysem, M. Wigleym, neofeministkami v oboru teorie a historie architektury Mary McLeod, Beatriz Colominou, dále M. Speaksem, R. Somolem, S. Lavin a dalšími osobnostmi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten