S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Katedrála pro 21. století. Proč by měla vzniknout a co by mohla nabídnout nová koncertní síň pro Prahu, o níž se začíná hovořit

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Architektonické realizace spjaté s kulturou: nová muzea, nové galerie, koncertní síně; jejich role v informační společnosti 21. století: pomáhají lidem poznávat, artikulovat, kultivovat a neformálně spojovat zájmy a aspirace v silně individualizované společnosti. Nová koncertní síň pro pražskou filharmonii – podmínky k její realizovatelnosti: architektonické a investiční nároky, dostatečné kvantitativní zázemí návštěvníků.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten