Publikace

Zásady projektování rodinného domu studia Stempel & Tesar architekti, krátké informativní studie ke konstrukci a volbě materiálů, k technickému zázemí domu, právnímu zajištění objektu, k zásadám spolupráce - partnerství architekta a klienta; vlastní jádro publikace -představení 99 staveb rodinných domů z 68 ateliérů za posledních 10 let: fotografická dokumentace exteriéru i interiéru, zastavěná a užitná plocha, půdorysy, řezy, jednotná výkresová dokumentace, uvedení kontextu a lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten