Publikace

Návody a nápady jak přežít konec světa“ čili příspěvek k vytváření „mentality, která bude odpovídat světu, který přichází

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Mnohooborová publikace (39 autorů), cíl publikace: v době „očekávání velké transformace západní společnosti“ přejít od popisu krizí a kolapsů k cestám „jak přežít“, nastarovat určitý typ myšlení s nedobrovolnou i dobrovolnou skromností, krok „zády vpřed“ do budoucnosti; napojení publikace na občanskou iniciativu „Pozitivní revoluce“ (K. Janeček)

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten