S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

144 typologických případů opomíjených, ale cenných staveb; autoři rehabilitují „menšinové žánry“- opomíjené architektonické typologie a znovu přibližují opomíjené detaily tzv. velké architektury; mimořádnou kvalitou vynikají snímky architektonických staveb a artefaktů předního českého fotografa architektury Pavla Friče.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten