Publikace

144 příkladů detailů "velké" a celkových záběrů tzv. "malé"- drobné architektury je dokumentováno několika fotografiemi a popisem - deskripcí příslušné stavby či artefaktu, uvádí se nejen architekt, stavebník, ale i osudy staveb v dějinách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten