Publikace

Architekt-technika-příroda 2: Několik sond do řešení tohoto vztahu. Příspěvek k poznání místa televizní věže a hotelu na Ještědu architekta Karla Hubáčka ve vývoji evropské architektury. Druhá část.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Interpretace vztahu přírody a techniky na příkladu realizace televizní věže a horského hotelu Ještěd jako výjimečného dosažení souladu architektonické ideje, stavebně-technologických řešení a přírodního kontextu-hory Ještěd.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten