Publikace

Česká architektura šedesátých let, její místo v kontextu vývoje české a evropské architektury a význam diskuze o těchto stavbách.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Studie definuje specifika kulturně civilizačního vývoje šedesátých let XX. století se zřetelem na vývoj architektury; podává celkový hodnotící přehled architektonických realizací, konkretizuje shody, paralely a rozdíly ve vývoji české architektury a na geopolitickém Západě

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten