Publikace

Česká architektura šedesátých let, její místo v kontextu vývoje české a evropské architektury a význam diskuze o těchto stavbách

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Architektura šedesátých let XX. století jako fenomén. Kontinuita a změna jako paradigma vývoje architektury na geopolitickém Západě i v Československu ; specifikem české architektury 60. let XX. století se stala symbióza architektury s výtvarným uměním. Stavby šedesátých let a význam současných hodnotících diskuzí ve veřejném prostoru - proces emergence a kanonizace hodnot v architektuře. Autoři odpovídají v závěru na otázku - Čím promlouvá odkaz architektury šedesátých let XX. století k dnešku?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten