Publikace

Architektura: Devadesátá léta a první desítiletí 21. století.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Architektura v době velmi pozdní moderny; drama současné architektury: mezi architekturou, která by již vůbec nevznikla bez počítačů a architekturou, při jejímž projektování se počítače používají, ale sám vznik těchto staveb je možný i bez jejich použití; fenomén hybridních staveb na přelomu XX. a XXI. století; krása v architektuře v době velmi pozdní moderny- nástup ultradesignu; jazyk kultury se přizpůsobuje novým technologiím; architektura se vyrovnává s výzvami digitalizace a globalizace - ve hře je zachování vlastního podstatného fundamentu architektury

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten