S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Vysokoškolský učební text obsahuje fakticitu, překlady programů architektů, fotodokumentaci, půdorysy, řezy, kresby. Důraz se klade na interpretaci staveb. 10 kapitol se věnuje klasikům moderny, 9 kapitol "současným" přestavitelům architektury. V rámci České republiky přináší učební text novou fakticitu (Devitaia, Asse, Makovecz a d.) i nové interpretace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten