Publikace

Vysokoškolský učební text obsahuje fakticitu, překlady programů architektů, fotodokumentaci, půdorysy, řezy, kresby. Důraz se klade na interpretaci staveb. 10 kapitol se věnuje klasikům moderny, 9 kapitol "současným" přestavitelům architektury. V rámci České republiky přináší učební text novou fakticitu (Devitaia, Asse, Makovecz a d.) i nové interpretace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten