Publikace

Reprezentace politiky a ideologie v umění a architektuře

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Dlouhodobé střetávání stoupenců moderny a jejích odpůrců v Německu od roku 1871 do počátku třicátých let vyústilo do katastrofy: diktátor Hitler použil kulturu jako prostředek k dosažení, legitimizaci a udržení moci-v tom je původ prolnutí politiky s architekturou a teatralizace politiky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten