Publikace

Nové Ústředí ČSOB Group v Radlicích architekta Josefa Pleskota čili svědectví nejen o požadavcích klienta a aspiracích architekta.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

: Rozsáhlá a bohatě dokumentovaná studie (fotografie, půdorysy atd.) dokládá výjimečná řešení vtělená architektem J. Pleskotem do nového Ústředí ČSOB v Praze-Radlicích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten