Publikace

O významu "nepříruční teorie" pro architekty čili "časy se mění" i v české architektonické teorii. (Několik poznámek k teorii a práci architekta)

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Česká architektura fatálně strádá nedostatkem fundamentálně založené teorie. Nahrazovaly ji kunsthistorická hodnocení, akumulovaná zkušenost architektů a schopnost percepce. Důležitá a zmatečná devadesátá léta odkrývají skutečný stav jak v rozměru teorie, tak praxe.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten