S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Obchodní dům máj Máj, komerční zájmy vlastníka a "věc architektury" ve společnosti masové spotřeby

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Studie na příkladu obchodního domu Máj v Praze identifikuje aspirace architekta vložené do realizovaného projektu, zájmy vlastníka, dále kritéria, kterými se řídí památkáři, motivace veřejnosti při posuzování staveb a rozkrývá jejich zájmové střety ve společnosti "masové spotřeby".

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten