Publikace

Obchodní dům máj Máj, komerční zájmy vlastníka a "věc architektury" ve společnosti masové spotřeby

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Studie na příkladu obchodního domu Máj v Praze identifikuje aspirace architekta vložené do realizovaného projektu, zájmy vlastníka, dále kritéria, kterými se řídí památkáři, motivace veřejnosti při posuzování staveb a rozkrývá jejich zájmové střety ve společnosti "masové spotřeby".

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten