Publikace

Článek obsahuje kritické zhodnocení jak původní české, tak i přeložené knižní produkce věnované architektuře, která vyšla v roce 2006.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten