S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Článek obsahuje kritické zhodnocení jak původní české, tak i přeložené knižní produkce věnované architektuře, která vyšla v roce 2006.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten