Publikace

O významu „nepříruční teorie“ čili několik poznámek ke stavu české architektonické teorie a k práci architekta

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc., doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Studie rekapituluje a hodnotí stav teorie architektury v Českých zemích (výčtově uvádí příslušnou bibliografii), vyjadřuje se k významu teorie pro architektovu praxi: rozlišuje mezi operativní teorií v praxi architekta a fundamentální teorií, hodnotí význam experimentování. V závěru formuluje tři požadavky: 1. Teorie není samospasitelná, ale jsou situace, kdy je nejen inspirativní, ale i nezbytná; 2. V Českých zemích je třeba dosáhnout zpřístupnění celého spektra architektonických teorií (nejen fenomenologie, ale neméně i strukturalismus atd.), trvalého kontaktu s vývojem architektury v Evropě a ve světě, 3. Nezbytnost kultivace jak architektonické teorie, tak „řemesla“.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten