Vnitřní grantová soutěž

Soutěž podporuje inovace předmětu u stávajících studijních programů. Inovovaný předmět může být využíván i pro univerzitu třetího věku a jiné neziskové programy celoživotního vzdělávání. V rámci soutěže mohou žadatelé získat podporu na tvorbu nového předmětu nebo studijních materiálů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.