Interní soutěž v rámci Institucionálního plánu

Soutěž podporuje inovace předmětu u stávajících studijních programů. Inovovaný předmět může být využíván i pro univerzitu třetího věku a jiné neziskové programy celoživotního vzdělávání. V rámci soutěže mohou žadatelé získat podporu na tvorbu nového předmětu nebo studijních materiálů.

Administrace v rámci soutěže: Marie Lišková, DiS.

PREZENTACE Z OPONENTNÍCH ŘÍZENÍ K VNITŘNÍ GRANTOVÉ SOUTĚŽI FA V ROCE 2022

Výsledky vnitřní grantové soutěže pro rok 2021

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková