Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Interní soutěž v rámci Institucionálního plánu

Soutěž podporuje inovace předmětu u stávajících studijních programů. Inovovaný předmět může být využíván i pro univerzitu třetího věku a jiné neziskové programy celoživotního vzdělávání. V rámci soutěže mohou žadatelé získat podporu na tvorbu nového předmětu nebo studijních materiálů.

Administrace v rámci soutěže: Marie Lišková, DiS.

VYHLÁŠENÍ INTERNÍ SOUTĚŽE V RÁMCI INSTITUCIONÁLNÍHO PLÁNU ČVUT PRO ROK 2023

2. 12. 2022

V rámci Institucionálního plánu ČVUT na rok 2023 je vyhlášena vnitřní soutěž na podporu rozvojových projektů mladých týmů (RPMT) na Fakultě architektury ČVUT. Soutěž, která nahrazuje podporu v rámci FRVŠ, se vyhlašuje pro tyto tematické okruhy:

  • Podpora pedagogické práce akademických a pedagogických pracovníků, profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.

Projekt může být realizován v období od 5. 2. 2023 do 30. 11. 2023.  Ukončení projektu 15. 12. 2023.

Žádost se zasílá nejpozději do 5. 1. 2023 do 8.00 hod. na oddělení rozvoje FA na e-mail soutez.ip@fa.cvut.cz

Soutěž bude dotována částkou 1062 tis. Kč

Na individuální projekt je doporučená částka do 200 tis. Kč a na týmový projekt poskytne fakulta doporučenou částku odpovídající násobku počtu řešitelů a spoluřešitelů.

Další podrobnosti a formulář žádosti najdete níže ke stažení.

Podpořené projekty budou do 7. 2. 2023 zveřejněny Rektorátem ČVUT a úspěšným žadatelům budou e-mailem na adresu uvedenou v žádosti zaslány informace o udělené podpoře a dalším postupu.

PREZENTACE Z OPONENTNÍCH ŘÍZENÍ K VNITŘNÍ GRANTOVÉ SOUTĚŽI FA V ROCE 2022

Výsledky vnitřní grantové soutěže pro rok 2021

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková