Výzkumné projekty

Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení

Cíl projektu : Vyhodnocení účinnosti dopadů regulace stávající legislativy a návrh její optimalizace a návrh nových metod pro zlepšení implementace univerzálního designu s přihlednutím k bytové výstavbě v období 1948-1990.
Předmětem této veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji anebo inovacích v Programu veřejných zakázek pro potřeby státní správy v aplikovaném výzkumu a inovacích BETA2. „Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení“

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.