Výzkumné projekty

Architektonická digitální skica jako komunikační nástroj architekta s klientem.

Projekt je zaměřen na kategorizaci a zmapování architektonických digitálních skic/ vizualizací pořizované architektem v procesu návrhu studie ve fázích analýza, koncept, design a prezentace pro klienta. V týmu jsou dvě úspěšné řešitelky SGS. Výzkum dále navazuje na výzkum Kateřiny Novákové "Collaborative sketching". A propojuje se s výsledky výzkumu Ladislavy Fialkové "data-mining". Výsledky budou přínosem pro další výzkum disertační práce, tak i pro ústav digitálního navrhování a modelování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.