Výzkumné projekty

Aplikace ultra-vysokohodnotného betonu na mostní konstrukce

Předložený projekt zkoumá možnosti využití ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC) na mostních konstrukcích. Projekt se snaží ukázat srovnání současného navrhování mostních konstrukcí z běžného betonu se staticky výhodnějším řešením pomocí UHPC. Mosty, které jsou navrženy tak, aby využily mechanických vlastností UHPC mají od mostů z běžného betonu rozdílné statické chování, počáteční náklady, údržbu a provozní náklady, životnost a vliv na životní prostředí. Použití UHPC v optimalizovaném statickém návrhu na mostních konstrukcích může vytvořit vzor pro rozšíření jeho používání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.