Výzkumné projekty

Experimentální šetření efektivity digitální skice coby komunikační nástroj.

Co je to efektivní komunikace? Jak může architekt zefektivnit pomocí digitální skicování komunikační vztah a zároveň ušetřit zdroje jako čas, finance, energie, při procesu návrhu? V druhém roce výzkumu bych rád experimentem přešetřil několik případů architektů, jak pracují s digitální skici a bez ní, kde jim ulehčuje fungování a komunikaci. V druhé části bych rád využil tento grant k dotazníkovému šetření klientské části vztahu. Jak vnímají digitální skici oni. Průnikem těchto dvou množin chci získat kritéria: faktory efektivity ve vztahu architekt a klient.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.