Výzkumné projekty

Paměť skleněných domů ve vzpomínkách lidí

Sklářská města jsou fenoménem severu Čech. Domy provozů vyrábějící a zušlechťující sklo svou fyzickou existencí dávaly příležitost k nehmotnému šíření myšlenek, výměně zkušeností a vzniku nových společenských vazeb. Takové podniky v dobách minulých zaměstnávaly velké množství místních obvytel, město se živelně rozrůstalo kolem nich. Rozvaliny těchto budov svou slavnou minulost připomínají již jen velmi vzdáleně. Šance na jejich záchranu je mizivá. Paměť na bohatou historii a význam domů a výrobků v nich vyrobených se přenáší v lidech a jejich příbězích. Výzkum SGS si klade za cíl tuto paměť zachytit na audiovizuální média a hmatatelnou ji tak uchovat pro další generace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.