Výzkumné projekty

Paměť skleněných domů ve vzpomínkách lidí

Hlavní řešitel

Šváchová, T.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.