Výzkumné projekty

Využitelnost nástrojů integrovaného navrhování pro analýzu kvality vnitřního prostředí v architektonickém návrhu

Softwarové nástroje integrované v BIM programech umožňují vyhodnocení kvality vnitřního prostředí v budovách již v prvotních stadiích návrhu, což může zabránit pozdějším konfliktům a nežádoucím kompromisům. Cílem projektu je usnadnit architektům orientaci v dostupných nástrojích pro BIM analýzu vnitřního prostředí budov a prověřit jejich využitelnost pro architektonický návrh ve všech jeho fázích. Projekt vychází z již zpracovaného souboru případových studií, zkoumajících propojení architektonických vlastností budovy a jejích stavebně fyzikálních parametrů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.