Výzkumné projekty

Metodika návrhu polí clinchových spojů pro použití v konstrukční praxi

Tento výzkumný projekt se zabývá problematikou polí klinčových spojů. Hlavním cílem tohoto grantu je vypracovat metodiku návrhu polí klinčoých spojů tak, aby byla ve vzájemné korelaci s reálnými experimenty a co nejlépe vystihovala provozní parametry spoje. V rámci projektu bude provedena rozsáhlá rešerše zaměřená na modelování procesu přetvoření materiálu v přímé souvislosti se studiem vlastností klinčového spoje. Na základě uvedené rešerše a dalších teoretických východisek bude navržena vlastní experimentální metodika, geometrie zkušebních vzorků a budou vyhotoveny MKP simulační modely pro předem definované geometrie polí klinčových spojů a příslušný druh zatížení. Navržená pole budou zhotovena a budou podrobena tenzometrickým měřením pod zatížením. Na základě naměřených dat bude provedena korelace s modely a vyhodnocení jejich validity.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.