Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výzkumné projekty

Zahušťovací potenciál - kategorizace a evaluace potenciálu nevyužitých budov v intravilánu českých měst a jejich transformací pro jiné účely

Výzkum se soustředí na transformace staveb v intravilánu měst na území Olomouckého kraje a potenciál, který tento proces zahrnuje pro samosprávu města, investora, i koncového uživatele - obyvatele a občana. Práce zmapuje, kategorizuje a evalvuje existující příklady rekonstrukcí od r. 1992 (kdy vznikla v dnešní podobě ČKA) do současnosti. Pro srovnání uvede lokální poměry do kontextu s příklady z ostatních částí ČR a zahraničí za účelem porovnání společensko-kulturního, ekonomického i legislativního a normativního kontextu. Výstupem bude webové rozhraní publikující zjištěné informace a závěry, součástí výzkumu a jedním z mezivýstupů bude příspěvek do knihy zaměřené na rekonstrukce a také průběžné veřejné prezentace a diskuse. Aplikovaný výzkum v pozitivní rovině současné české architektonické tvorby bude uzavřen formou případových studií na několika objektech dle kategorizace v průběhu výzkumu, názorně prokazující užité metody a ověření hypotézy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.