Výzkumné projekty

Koncepce územního plánování a disparity v území

Vytvoření koncepčního nástroje pro rozhodování o udržitelnosti koncepce územních plánů v kontextu vývoje na regionální úrovni a na základě poznatků o disparitním vývoji v území.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.