Výzkumné projekty

Strategie pro regionální polycentrický urbánní systém v ekonomické integrační zóně středovýchodní Evropy

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.