Výzkumné projekty

MĚ100 - Ekonomika územního plánování

Druhý ročník mezinárodně pojaté konference s názvem MĚ100 - Ekonomika územního plánování se bude věnovat ekonomickým aspektům, které provázejí a která přináší územní plánování a urbanismus. V územním plánování se střetávají zájmy mnoha subjektů: zejména obyvatel, investorů a ostatních podnikatelů se zájmy veřejného sektoru, přičemž nezřídka má hledání dohody mezi těmito subjekty svůj ekonomický podtext. Cílem konference je umožnit prezentaci územně-plánovacích, urbanistických a ekonomických témat se vzájemným přesahem. Na konferenci by měli dostat příležitost představit své rozpracované doktorské práce studenti škol, na kterých se problematice ekonomie a území věnují (FSv ČVUT a FSv VUT v Brně, Zemědělská univerzita v Praze, Vysoké škole ekonomická, Vysoká škola báňské v Ostravě, Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium University Karlovy institut CERGE-EI). To vše s důrazem na mezinárodní dosah prezentovaných příspěvků, a proto je se předpokládá prezentace příspěvků v anglickém jazyce. Konferenci doplní přednášky vybraných zahraničních expertů na dané téma. Plánujeme navázat spolupráci s universitou v Regensburgu, kde působí IREBS (International Real Estate Business School), kolem nějž se vytváří think-tank německého realitního businessu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.