Výzkumné projekty

Problematika bezbariérovosti objektů a zodpovědnost budoucího architekta za její řešení

Cílem tohoto projektu je,aby si každý budoucí projektant uvědomil, že je právě na něm, zda jeho stavba bude dostupná a pohodlná i pro šlověka s handicapem. V rámci cvičení NS IV bych ráda navázala na vlastní zkušenosti studentů a zaměřila výuku na konkrétní řešení reálných situací ve spolupráci s organizacemi, kterých se tento problém bezprostředně dotýká. Ráda bych, aby na ústavu vzniklo poradenské pracoviště, na které by se mohli kdykoliv obrátit studenti i jiní zájemci s problémem řešeným ve vlastním projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.