Výzkumné projekty

Modely sociálního bydlení,jejich prostorové a tech. parametry

Cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky a případné proímítnutí do legtislativi v souvislosti s připravovaným zákonem o sociálním bydlení modely sociálního bydlení a jejich tech. parametry

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.