Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výzkumné projekty

Architektura individuálního bydlení v České republice po roce 2010

Projekt navazuje na souvislou výzkumnou práci Ústavu navrhování I na FA ČVUT v Praze, který se zabývá tendencemi v architektuře individuálního bydlení (Česká republika po roce 2000). Tato teoretická práce mapuje, analyzuje a třídí a uvádí do souvislostí kvalitní realizace rodinných domů od českých architektů. Tento segment architektury nabízí velkou škálu realizací a ve srovnání s jinými typologiemi se jedná o realizace s největšími zásahy klienta, díky jemuž dostáváme přesnější obraz společnosti. Výstupem tohoto dílčího projektu bude další odborná monografie mapující českou tvorbu v oblasti individuálního bydlení, která bude navazovat na tituly 99 DOMŮ a CZECH HOUSES.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.