Výzkumné projekty

Projekt vzdálené komunikace

Projekt je zaměřen na vzdálenou komunikaci se studenty v oboru architektura. (název vyvíjené aplikace je ColLab sketch - komunikace pomocí skicování pro studenty architektury) Skicování se zdá být nedílnou součástí architektonického vyjadřování a pro práci v mezinárodním týmu, kde je i jazyková bariéra, je klíčové, aby studenti architektury mohli komunikovat nejen hlasem a videem, ale i ručním náčrtkem. Nezanedbatelná je i časová a finanční úspora vzdálené komunikace. V dosavadním výzkumu dokazujeme, že maloformátová dotyková zařízení jsou ke grafické komunikaci vhodnější.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.