Výzkumné projekty

Architektura dětem

Projekt Architektura dětem má za cíl vytvoření podkladů pro metodiku k výuce na základních školách a pro další volnočasové aktivity s dětmi. Na základě této metodiky se děti naučí vnímat architekturu a veřejný prostor jako důležitou součást kultury, pochopí souvislosti vývoje města, ve kterém žijí. Skrze přímou práci s dětmi formou dilen a procházek, má projekt pomoci vytvořit vztah k mistu, které děti denně využívají, prochází jím na cestě do školy a domů nebo zde tráví volný čas. Chceme v dětech podnítit kritické myšlení a tím ovlivnit stav společně sdíleného prostředí v blízké budoucnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.