Závěrečné práce

Bedřichův Světec - Revitalizace sídla a kostela sv. Jakuba

Bc. Kateřina Knotová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce bylo najít vhodnou metodu záchrany středověkého sídla Bedřichův Světec s kostelem sv. Jakuba a tu prezentovat v návrhu koncepce prostorové revitalizace obce. Práce v části stavebněhistorického průzkumu obsahuje podrobnou revizi a doplnění poznatků o stavebních dějinách kostela a v části návrhové detailně propracovává centrální část obce, kostel, jeho interiér, areál a vazby areálu. V návrhu katastru vesnice je navrženo doplnění aleje kolem silnic, dojde k obnově některých polních cest ve stopách původních, dnes již zaniklých. Na původních místech budou doplněny drobné architektonické prvky usnadňující orientaci v krajině. V návrhu vesnice je navrženo doplnění domů na místech domů zaniklých. Jsou navrženy nové domy v jednoduché hmotě, která vychází ze stávajících objektů v obci. Po obvodě vesnice je navržena nová zeleň. V návrhu interiéru kostela jde o restaurátorské ošetření omítek, konzervace románského zdiva, zcelení obnaženého mladšího zdiva pačokem, dále návrh nové kruchty a mobiliáře (nový oltářní stůl, ambon, křtitelnice, kropenka, sedes a lavice).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.