Výzkumné projekty

Solar Decathlon

Solární Decathlon je prestižní mezinárodní soutěž pro všechny akreditované vysoké školy a univerzity, organizovaná U. S. Department of Energy. 20 vybraných studentských týmů soutěží v návrhu, výstavbě a provozu domu, jehož jediným zdrojem energie je sluneční záření a který je vysoce energeticky efektivní, cenově přijatelný a architektonicky hodnotný. Stěžejním cílem projektu je podání přihlášky na Solar Decathlon 2013. Dlouhodobým cílem projektu je získání účasti na Solar Decathlon 2013. Jedná se o dvouletý projekt, se začátkem v na jaře 2012 a ukončením v zimě 2013. Dalším cílem je studie solárního domu. Na této úloze budou zúročeny dosavadní teoretické i praktické zkušenosti členů řešitelského týmu i poznatky z dosavadní výzkumné práce na Ústavu navrhování II, který se od doby svého vzniku cílevědomě zabývá problematikou bydlení a udržitelného rozvoje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.