Výzkumné projekty

Solar Decathlon

Autoři
Žemlička, J.
Publikováno v
Vytápění, větrání, instalace. 2014, 2014(5), 246-248. ISSN 1210-1389.
Rok
2014
Anotace
Tým studentů ČVUT se zúčastnil mezinárodní soutěže ve stavbě ekologických solárních domů a získal 1. místo v Architektuře a energetické bilanci a celkové 3. místo.
Autoři
Hlaváček, D.
Publikováno v
In: CESB 13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013 (Extended proceedings). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2013. p. 551-554. ISBN 978-80-247-5018-7.
Rok
2013
Anotace
The paper presents the multidisciplinary project U.S. Department of Energy Solar Decathlon 2013 in the context of integral design approach. On this project the students of architecture, building technology, electrical engineering, structural engineering and building services from the Czech Technical University in Prague participate. Uniting knowledge of different disciplines involved in the building design process is the most promising way to pursue sustainable design solutions. In order to meet new design challenges for the sustainability of the built environment it is necessary to apply such methods, that bring more diversity and knowledge already in the conceptual design phase. This is possible only by integrating all design professions from the beginning of the design process and transforming the team's knowledge into the creation of new architectural concepts.
Autoři
Hlaváček, D.
Publikováno v
Technický týdeník. 2013,(16), ISSN 0040-1064.
Rok
2013
Anotace
AIR House je energeticky soběstačný dům, se kterým tým studentů ČVUT získal 1. cenu v Architektuře a Energetické bilanci, 2. místo v Technice, 3. místo v Atraktivitě pro trh, Komfortu a Teplé vodě v mezinárodní soutěži Solar Decathlon 2013. Její finále se konalo v říjnu 2013 v Orange County Great Park v Kalifornii. Článek pojednává o práci týmu na projektu.
Autoři
Hlaváček, D.
Publikováno v
Stavitel. 2013,(9), 12. ISSN 1210-4825.
Rok
2013
Anotace
V lednu 2012 byl tým z ČVUT vybrán jako první z České republiky do finále soutěže Solar Decathlon. Článek je o projektu energeticky soběstačného domu s kterým se tým ČVUT soutěže účastnil.
Autoři
Hlaváček, D.
Publikováno v
Autoportret. 2013, 43(3), 36-43. ISSN 1730-3613.
Rok
2013
Anotace
Renesans naturalnych materialow w architekturze jest jedna z tych sciezek, ktorymi mozna odejsc od zmaterializowanej architektury pozbawionej znaczenia ku wielozmyslowemu doswiadczaniu architektonicznej prsestreni.
Autoři
Hlaváček, D.
Publikováno v
Zlatý řez. 2013,(36), 84-87. ISSN 1210-4760.
Rok
2013
Anotace
AIR House je energeticky soběstačný dům, který navrhl a postavil tým studentů ČVUT a v soutěži Solar Decathlon 2013 s ním získal pro Českou republiku významná ocenění. Finále soutěže pořádané americkým Ministerstvem energetiky se konalo v říjnu 2013 v Orange County Great Park u Los Angeles. Článek pojednává o průběhu projektu AIR House a účasti týmu ČVUT na finále soutěže v Californii.
Autoři
Janíková, B. - Zemenová, L.
Publikováno v
In: 9. Mezinárodní konference Zdravé domy 2013. Brno: Tribun EU s.r.o., 2013, pp. 76-82. ISBN 978-80-214-4737-0.
Rok
2013
Anotace
Solar Decathlon je mezinárodní studentská soutěž ve stavbě ekologických solárních domů pořádaná U.S. Department of Energy, která letos v říjnu vyvrchol dvoutýdenní přehlídkou v Kalifornii, USA. Tým ČVUT se do finále této soutěže mezi 20 vybraných univerzitních týmů z celého světa probojoval se svým konceptem domu AIR HOUSE. Ten v současné době vzniká v České republice pod rukama studentů Fakulty architektury ve velmi blízké spolupráci se studenty dalších fakult ČVUT. AIR House je dům budoucnosti, charakterizovaný heslem SIMPLE SUSTAINABLE STYLE. Dům, který by měl mít minimální dopad na životní prostředí, v průběhu celého životního cyklu budovy včetně výstavby, provozu a demolice. Dům, který by měl pozitivně ovlivňovat kvalitu života svých obyvatel, zlepšovat jejich prostředí po fyzické i psychické stránce. AIR HOUSE se vyznačuje nízkou spotřebou materiálu, vody a energie. Je postaven převážně z přírodních materiálů. A díky kombinaci pasivních prvků jako jsou geometrická charakteristika, orientace ke světovým stranám, velikost okenních otvorů a izolace, a aktivních prvků jako fotovoltaické panely, sluneční kolektory, úsporné spotřebiče a inteligentní ovládání, minimalizuje spotřebu elektrické energie.
Autoři
Rottová, K.
Publikováno v
Materiály pro stavbu. 2012, XVIII(9), 6-8. ISSN 1213-0311.
Rok
2012
Anotace
V sobotu 29.9.2012 skončila v Madridu prestižní studentská soutěž o nejlepší energeticky soběstačný dům Solar Decathlon Europe 2012. Zvítězila Canopea - urbanistická vize francouzského týmu Rhône Alpes z Grenoblu. Na jednom patře věžového domu nabízí řešení individuálního bydlení v hustě osídleném regionu pod Alpami.
Autoři
Hlaváček, D. - Rottová, K.
Publikováno v
Materiály pro stavbu. 2012, XVIII(02), 5-7. ISSN 1213-0311.
Rok
2012
Anotace
Solar Decathlon je mezinárodní studentská soutěž ve stavbě ekologických solárních domů pořádaná U.S. Department of Energy. Tým Českého vysokého učení technického v Praze vstupuje do soutěže s konceptem AIR HOUSE. Cílem soutěže je podpora rozvoje udržitelné a inovativní architektury a přiblížení tohoto konceptu široké veřejnosti. 20 vybraných univerzitních týmů z celého světa má za úkol navrhnout, postavit a provozovat energeticky soběstačný solární dům. Stavby vznikají na půdě univerzit, hotové domy se představí veřejnosti během dvoutýdenní přehlídky v říjnu 2013 v Kalifornii. Tým ČVUT se probojoval do finále jako jeden ze dvou evropských týmů.
Autoři
Hlaváček, D. - Rottová, K.
Publikováno v
TecniCall. 2012,(1), 12-13. ISSN 1805-1030.
Rok
2012
Anotace
U.S. Department of Energy Solar Decathlon je mezinárodní soutěž určená pro akreditované vysoké školy a univerzity a organizovaná Ministerstvem energie USA. Cílem této soutěže je podpora výzkumu a vzdělávání v oblasti trvale udržitelné výstavby a rozvíjení mezioborové spolupráce studentů v rámci jejich univerzit. Tým ČVUT je vůbec prvním zástupcem z východní Evropy v historii této soutěže.
Autoři
Hlaváček, D. - Janíková, B.
Publikováno v
TecniCall. 2012,(3), 26-27. ISSN 1805-1030.
Rok
2012
Anotace
Projekt studentů ČVUT - AIR HOUSE - se kterým se účastní mezinárodní soutěže U. S. Department of Energy Solar Decathlon dostává třetí rozměr. Rozhovor s Barborou Janíkovou a Daliborem Hlaváčkem.
Autoři
Hlaváček, D.
Publikováno v
Zlatý řez. 2012,(34), 6-17. ISSN 1210-4760.
Rok
2012
Anotace
Použitím přírodních stavebních materiálů můžeme docílit stavby s relativně nízkou spotřebou primární energie a s minimálním dopadem na životní prostředí. Zároveň přírodní materiály přirozeně vyjadřují proces stárnutí a faktor času vytváří další kvalitu architektonizovaného prostoru. Renesance přírodních materiálů v architektuře je jedna z cest, jak dojít od odhmotněné architektury bez významu k mnohosmyslového prožitku z architektonického prostoru.
Autoři
Hlaváček, D.
Publikováno v
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2012,(2), 52-55. ISSN 1213-3116.
Rok
2012
Anotace
Solar Decathlon je prestižní mezinárodní soutěž pro akreditované vysoké školy a univerzity organizovaná Ministerstvem energie USA. Inovativní koncept s názvem ENJOY House představili studenti z New Jersey. Jejich projekt "vzývá tradiční stavební metody a hledá nové přístupy k účinným a  energeticky efektivním stavbám". Jako první v  historii soutěže použili prefabrikované betonové panely.
Autoři
Zemenová, L.
Publikováno v
In: Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. p. 65-72. ISBN 978-80-01-04988-4.
Rok
2012
Anotace
Život ve zdraví, v pohodě a v harmonii s přírodou je dnes jednou z nejvýznamnějších osobních i společenských hodnot. A proto v dnešní době, kdy lidé kolem 90% svého času tráví v budovách, které mají bezpochyby vliv na jejich fyzickou a psychickou pohodu, může architektura představovat velice důležitý nástroj prevence v ochraně veřejného zdraví. Příspěvek se snaží zmapovat současný stav této problematiky od obecné ochrany veřejného zdraví až po samotné navrhování a stavění zdravých budov v České republice. Zaměřuje se především na stavby pro bydlení, kde lidé tráví velké procento svého času (minimálně 8 hodin denně ve spánku) a svůj čas zde tráví zcela dobrovolně. Tvorbu a provoz staveb pro bydlení má rovněž každý úplně nebo alespoň částečně ve svých rukou. Na příkladu dítěte jako základního rodinného článku, který je daleko citlivější a zranitelnější než dospělý jedinec, a proto by mu mělo být místo kde rodina žije přizpůsobováno, je zase přehledně popsáno, čím a jak konkrétně může architektura lidské zdraví negativně ovlivňovat.
Autoři
Kasalová, H. - Čeněk, M. - Hlaváček, D. - Kirovová, L. - Rottová, K., - Zemenová, L.
Publikováno v
In: Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. p. 67-70. ISBN 978-80-01-04988-4.
Rok
2012
Anotace
Příspěvek k SGS konferenci se ve své první části věnuje představení prestižní mezinárodní soutěže Solar Decathlon, kterou pořádá Ministerstvo energetiky Spojených států. V soutěži probíhající jednou za dva roky v hlavním městě USA Washingtonu D. C. se v každém ročníku utká 20 vybraných univerzitních týmů. Cílem je navrhnout, postavit a provozovat solární dům. ČVUT může být prvním týmem z České republiky, který se zúčastní soutěže Solar Decathlon. Ve druhé části je prezentován koncept domu "AIR HOUSE", který představuje novou koncepci obytného prostředí a současně odkazuje na tradiční hodnoty místní architektury. Jeho princip vystihují dvě slova: BOX - MEMBRÁNA. BOX v duchu tradice minimálního bytu české architektonické avantgardy 20. let, prefabrikovaný a mobilní. MEMBRÁNA jako nosná konstrukce, high-tech, inteligentní architektonická kůže.
Autoři
Hlaváček, D. - Rottová, K.
Publikováno v
Pražská technika. 2011, 13(4), 22-23. ISSN 1213-5348.
Rok
2011
Anotace
Vším, co navrhujeme a stavíme, formujeme prostředí kolem nás. Hledání rovnováhy mezi architekturou a životním prostředím je profilem Ústavu navrhování II, který stojí za vznikem předmětu Ekologie I na Fakultě architektury. Nakročením ke světové úrovni výuky na poli udržitelné architektury byl loňský cyklus přednášek zahraničních architektů a inženýrů Ekologie versus Architektura. Přirozeným pokračováním práce ústavu, a posunem od teorie k praxi, je podání přihlášky do mezinárodní univerzitní soutěže Solar Decathlon 2013.
Autoři
Zavřel, Z. - Hlaváček, D.
Publikováno v
In: Teaching a new Environmental Culture - The Environment as a Question of Architectural Education. Leuven: EAAE European Association for Arachitectural Educcation, 2011. p. 445-451. ISBN 9
Rok
2011
Anotace
FA CTU has been undergoing a systematic change of its sustainable architecture teaching system as well as creating logic ties between individual subjects, based on the confrontation of previous FA teaching style and experiences from architectural schools abroad. The chapter focuses on environmental and energy sensitive architectural studios and courses on FA CTU and how the students are led to critical thinking so he/she would be able to understand all the ecologic, cultural and social aspects of sustainable development and analyze their influence on architectural design.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.