Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výzkumné projekty

Individuální bydlení v České republice ve středoevropském kontextu

Typologie rodinného domu, která představuje nejčetnější zastoupení realizovaných staveb, umožňuje objektivnější srovnání české architektonické scény doma i se světem. Tématem architektury rodinných domů se zabývá i náš výzkumný tým, složený ze studentů doktorského studia. Mezi naše výsledky patří například reprezentativní publikace 99 domů, mapující realizace v České republice.Toto téma si zaslouží přehledné srovnání výsledků výzkumů, cílem konference je tedy představit výsledky výzkumu v této oblasti na fakultách architektury. Za tímto účelem je konference koncipována jako mezinárodní workshop pro studenty doktorského studia. Předpokládá se účast doktorandů i z ostatních škol architektury v České republice, a také zahraničních studentů ze Slovenska a Maďarska. Studenti zabývající se výzkumem vývoje individuálního bydlení, představí výsledky své práce formou přednášek pro účastníky konference. Mezi přednášejícími budou i zahraniční hosté: Prof. Antal Puhl DLA (TU Budapešť, Maďarsko) a

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.