Výzkumné projekty

Vliv obchodně-zábavních center na urbánní struktury a jejich ekonomické aktivity

Projekt se zabývá vlivem nově vzniklých obchodně-nákupních center na strukturu a ekonomické aktivity různých typů urbánních forem (např. kompaktní městská zástavba, suburbánní zástavba atd.). V alespoň dvou referenčních lokalitách jsou v letech 1992 - 2015 mapovány změny uliční sítě a koncentrace ekonomických aktivit. K analýze uliční sítě je využito metody space syntax, pro lokalizaci ekonomických aktivit jsou použita data o evidenci živnostenské činnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.