Výzkumné projekty

Inovace výuky urbanismu

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.