Výzkumné projekty

Dokumentace vnitřní konstrukce historických otopných zařízení

Smyslem projektu je provedení vzorové dokumentace a srovnání nejstaršího dochovaného horizontu otopných zařízení a jejich vnitřní (funkční) stavby s důrazem na komparaci s typologií mladších otopných zařízení venkovského prostředí a technologických provozů za účelem prohloubení poznání nedochovaných středověkých a raně novověkých situací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.